HomeOver SBRVoor wie is Stichting Bram?

Voor wie is Stichting Bram?

De kinderen die starten in de klas van Stichting Bram zijn tussen de 3 en de 6 jaar en zijn kwetsbaar binnen diverse ontwikkelingsgebieden. Op lichamelijk gebied is er vaak sprake van zintuiglijke beperkingen (ernstig slechtziend of blind en/of slechthorend of doof). Ook heeft een groot deel van de kinderen lichamelijke aandoeningen en ziekten en hierdoor een grote lichamelijke kwetsbaarheid.IMG 8236

De risicogebieden zijn vooral: cerebrale parese [1] (o.a. spasticiteit), epilepsie, spijsvertering (reflux, obstipatie), huidproblemen (allergieën, eczeem), eetproblemen, een sensomotorische integratiestoornis en slaapstoornissen.

Dit leidt tot een sterk verminderde en soms totaal afwezige zelfredzaamheid. Hierdoor zijn deze kinderen sterk afhankelijk van hun omgeving. Daarbij leidt het verminderde vermogen tot non-verbale en verbale communicatie in de dagelijkse zorg en ondersteuning vaak tot communicatieproblemen.

Vanwege de meervoudige complexe beperking hebben de kinderen ook een ontwikkelingsachterstand op cognitief gebied. 

Op sociaal-emotioneel gebied kunnen de kinderen sterk verschillen, hoewel er altijd sprake is van een vorm van interactie op het niveau van het kind. Belangrijk aspect is dat de kinderen binnen de groep geen ernstige gedragsproblemen vertonen waarbij zij een gevaar voor zichzelf en de omgeving vormen.

Een ander zeer belangrijk aspect is het feit dat de kinderen goed tegen de drukte en bedrijvigheid van de basisschool, waar wij mee samen gaan werken, moeten kunnen. De kinderen van SBR moeten uitdaging kunnen vinden in, en open staan voor de omgang met de reguliere kinderen binnen de bassischool. Op deze manier kunnen zij in deze omgeving optimaal tot ontwikkeling gestimuleerd worden. 

[1] Cerebrale parese is een bewegingsstoornis van de hersenen. Een deel van de hersenen functioneert door een beschadiging niet of anders dan normaal. 

doneren ws

Facebooknsgk-logo

Free business joomla templates