HomeOver SBRDe kracht van Stichting Bram

De kracht van Stichting Bram

Resultaten van onze werkwijze

Door kinderen met en zonder beperkingen dagelijks bij elkaar te laten zijn, groeien de kinderen samen op en zal de vervreemding van kinderen met een beperking minder worden.

Kinderen zonder beperking realiseren zich dat er kinderen zijn die heel anders zijn dan zij, maar er wel gewoon bij horen. De kinderen leren hierdoor omgaan met verschillen en anders kijken naar mensen/kinderen met een beperking. Het gevoel van sociale participatie wordt op deze manier al bij jonge kinderen gestimuleerd.

Door de contacten tussen kinderen met en zonder een beperking op een structurele wijze plaatsvindt te laten plaatsvinden, wordt de alertheid bij de kinderen met beperking vergroot. Die alertheid is een voorwaarde voor elke vorm van ontwikkeling. Daarnaast wordt ook het gevoel van eigenwaarde en acceptatie bij deze kinderen sterk vergroot.

Doordat beide groepen kinderen samen naar dezelfde school gaan wordt de betrokkenheid in de buurt bij de kinderen met een meervoudige beperking en hun gezin sterk vergroot. Ouders van kinderen met een beperking zullen met hun kind in de eigen omgeving minder nagestaard worden als hun kind ook in die omgeving naar school gaat. Zij voelen zich door de getoonde solidariteit en betrokkenheid door de omgeving meer geaccepteerd en gesteund.

Breed draagvlak

De stichting is niet alleen een grote toegevoegde waarde voor de ouders en kinderen van Stichting Bram Ridderkerk, maar ook voor de ouders en kinderen van:

 • de basisschool
 • de peuterspeelzaal
 • kinderdagopvang
 • de buurt
 • de gemeente Ridderkerk

Onderscheiden van bestaande (grote) zorgaanbieders

Stichting Bram Ridderkerk onderscheidt van de bestaande aanbieders onder andere door de volgende punten:

 1. Inzet van goed geschoolde vrijwilligers

Het concept van Stichting Bram Ridderkerk is in de regio/provincie uniek en ten opzichte van de bestaande zorgaanbieders zeer vooruitstrevend. De stichting biedt zorg op maat in een kleine groep van maximaal 5 kinderen, met 1 op 1 begeleiding. Om kosten te besparen wordt de gerichte zorg en begeleiding aan de kinderen op de groep, naast 2 HBO-geschoolde pedagogen, aangeboden door een vaste groep goed gekwalificeerde vrijwilligers. De vrijwilligers die direct met de kinderen werken hebben tevens allemaal een professionele pedagogische achtergrond. Dit is een voorwaarde om op de groep de kinderen als vrijwilliger te mogen begeleiden. Hiermee garanderen we dat ook onze vrijwilligers de juiste zorg bieden. De vrijwilligers die SBR op de groep ondersteunen hebben:

 • het aanmeldformulier ingevuld
 • een intakegesprek met de vrijwilligerscoördinator en de directeur van SBR gehad
 • de vrijwilligersovereenkomst ondertekend
 • een VOG overlegd

2. Grote betrokkenheid vanuit ouders/verzorgers

De ouders van de kinderen die SBR bezoeken zijn in grote mate betrokken bij de stichting. Zij nemen deel aan de Ouderraad, brengen en halen hun kinderen zelf en hebben zichzelf als vrijwilliger aangemeld voor hulp tijdens activiteiten.

De promotiedoelgroep van Stichting Bram Ridderkerk bestaat uit ouders/verzorgers die:

 • Een kind hebben met een geldige indicicatie
 • Op zoek zijn naar een kleine zorginstelling die dagelijks gerichte zorg op maat biedt
 • Open staan voor en meedenken over nieuwe, innovatieve ideeën binnen de zorg
 •  Zelf zeer actief betrokken zijn bij de stichting.
 • De meerwaarde inzien van de samenwerking tussen de stichting en de andere kindgerichte organisaties.

IMG 3526

doneren ws

Facebooknsgk-logo

Free business joomla templates