HomeOver SBROnze doelen

Onze doelen

Stichting Bram Ridderkerk heeft als doel een bijzondere klas niet-leerplichtige kinderen met een (ernstig) meervoudige beperking binnen het reguliere onderwijs op te starten. De klas van Stichting Bram is per 30 september 2013 geopend. IMG 3558

In obs de Botter en Yes!Kinderopvang  in Ridderkerk hebben we enthousiaste bondgenoten gevonden die inmiddels samenwerken met Stichting Bram. Op deze manier worden de dagelijks terugkerende contacten tussen kinderen met en zonder ernstig meervoudige beperkingen bevorderd om zo de integratie en acceptatie van kinderen met een meervoudige beperking optimaal te realiseren. Er zijn veel organisaties en zorginstellingen die ondersteuning bieden aan kinderen met meervoudige beperkingen. Vaak valt in hun beleidsstukken te lezen dat zij zich ook richten op het "zichtbaar worden en meedoen in de maatschappij". In de praktijk volgen deze kinderen hun dagbesteding echter bijna altijd binnen specialistische voorzieningen, en zijn er geen dagelijks terugkerende contacten met kinderen zonder beperkingen.

Stichting Bram Ridderkerk wil de ontwikkelingsstimulatie voor kinderen met (ernstig) meervoudige beperking alleen bij reguliere scholen vormgeven. Alle activiteiten vinden plaats in en rond het reguliere schoolgebouw. We zullen waar mogelijk, en indien nodig in aangepaste vorm, altijd mee proberen te doen met de reguliere activiteiten en uitstapjes. Uiteraard vragen kinderen met (ernstig) meervoudige beperking om aangepaste voorzieningen, zoals rolstoeltoegankelijke deuren en gangen, tilvoorzieningen en veilige plekken waar zij verzorgd kunnen worden, kunnen spelen en zich kunnen terugtrekken. Net als bij een specialistisch kinderdagcentrum zijn deze zaken bij ons in ruime mate aanwezig.

     

Onze doelen op een rij

  • Het bieden van een kwalitatief goede en individueel afgestemde ontwikkelingsstimulatie en zorg aan kinderen met (ernstig) meervoudige beperkingen.

  • Het bevorderen van dagelijks terugkerende contacten tussen kinderen met en zonder (ernstig) meervoudige beperkingen.

  • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Om onze doelen te bereiken gaat de stichting onder andere onderstaande activiteiten ontwikkelen

  • Aanbieden van kwalitatief goede ontwikkelingsstimulatie en zorg aan kinderen met (ernstig) meervoudige beperkingen aan de hand van het gebruik en toepassen van verschillende leerlijnen, binnen een reguliere basisschool.

  • Creëren en aanbieden van zoveel mogelijk verschillende contactmomenten tussen de kinderen met en zonder een beperking.

 

doneren ws

Facebooknsgk-logo

Free business joomla templates