HomeOver SBROnze doelen

Onze doelen

Onze doelen op een rij

  • Het bieden van een kwalitatief goede en individueel afgestemde ontwikkelingsstimulatie en zorg aan kinderen met (ernstig) meervoudige beperkingen.

  • Het bevorderen van dagelijks terugkerende contacten tussen kinderen met en zonder (ernstig) meervoudige beperkingen.

  • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Om onze doelen te bereiken gaat de stichting onder andere onderstaande activiteiten ontwikkelen

  • Aanbieden van kwalitatief goede ontwikkelingsstimulatie en zorg aan kinderen met (ernstig) meervoudige beperkingen aan de hand van het gebruik en toepassen van verschillende leerlijnen, binnen een reguliere basisschool.

  • Creëren en aanbieden van zoveel mogelijk verschillende contactmomenten tussen de kinderen met en zonder een beperking.

 

doneren ws

Facebooknsgk-logo

Free business joomla templates