HomeMedewerkersBegeleiders en specialisten

Begeleiders en specialisten

Specialisten en therapeuten

De therapieën die op de groep zullen worden aangeboden, worden door verschillende therapeuten verzorgd. Alle behandelingen vinden plaats op onze locatie.

SBR werkt samen met de volgende praktijken:

  • Fysiotherapie; De behandelingen fysiotherapie voor alle kinderen van Stichting Bram worden verzorgd door Bakker en Bouter fysiotherapie, Zeemanstraat 2, 2984 ER Ridderkerk.
  • Logopedie; De behandelingen logopedie voor alle kinderen van Stichting Bram worden verzorgd door Logopediepraktijk Vrijenburg, Avenue Carnisse 268, 2993 ML Barendrecht.
  • Muziekagogie; De sessies muziekagogie voor de kinderen van Stichting Bram worden verzorgd door Dorothé Visser, Abel Tasmanstraat 6, 3262 XA Oud-Beijerland.

Indien gewenst kan SBR extern deskundig advies inwinnen bij de volgende instanties:

  • Bartiméusspecialist voor blinden- en slechtzienden; Een drietal begeleiders vanuit Bartiméus zijn al vanaf het begin zeer betrokken bij Stichting Bram Ridderkerk. Zij hebben Stichting Bram  voorzien van advies voor de inrichting, gebruik van kleurencombinaties en de verlichting van de groepsruimte. Dit advies komt tot stand aan de hand de individuele behoeften die de SBR-kinderen vanwege hun visuele beperkingen nodig hebben. Momenteel voorzien de deskundigen van Bartiméus de kinderen, hun ouders en de specialisten op de groep voorzien van advies en begeleiding.
  • Revalidatie Centrum Rijndam; Indien gewenst kan Stichting Bram  een beroep doen op de expertise binnen Revalidatie Centrum Rijndam. Op dit moment brengen de specialisten binnen Rijndam ouders op de hoogte van het bestaan van SBR en steunen daarmee ook het initiatief. Tevens vinden er overlegmomenten plaats tussen de specialisten van Rijndam, Stichting Bram en de ouders over de aangemelde kinderen.
  • Buurtzorg Ridderkerk; Alle medische handelingen die op de groep plaatsvinden worden verricht door de (kinder)verpleegkundigen die werkzaam zijn bij Buurtzorg Ridderkerk. Zij zijn gehuisvest op 2 km bij de locatie van Stichting Bram Ridderkerk vandaan en zijn dus ook snel ter plaatse bij noodsituaties.

 

DoorDoor Visser is als muziekagoog al enige tijd verbonden aan Stichting Bram. Door heeft haar eigen praktijk voor muziekagogie Door Muziek. Hierin begeleidt zij zowel kinderen als volwassenen met een verstandelijke beperking. Binnen de begeleiding speelt muziek een belangrijke rol. Muziek is als het ware het middel om met de gestelde doelen aan de slag te gaan. Muziek is een medium wat iedereen aanspreekt.

"Mijn liefde voor muziek is met de paplepel ingegoten; al sinds mijn 11e jaar speel ik gitaar en zing ik veel. Na de opleiding Sociaal Pedagogisch Werk en een aantal jaar als groepsbegeleider gewerkt te hebben, heb ik mij meer op muziek gericht en ben bij InHolland de opleiding tot Orthoagogisch Muziekbegeleider gaan volgen. Het werken bij Stichting Bram zie ik als een uitdaging: muziek kunnen gebruiken om de kinderen te helpen in hun ontwikkeling. De individuele benadering van de kinderen spreekt mij hierbij enorm aan." 

doneren ws

Facebooknsgk-logo

Free business joomla templates