HomeSponsorsAlgemene informatie fiscaal voordelig schenken

Algemene informatie fiscaal voordelig schenken

Notariële schenking

Wilt u regelmatig doneren aan Stichting Bram? Dan kunt u mogelijk een deel van uw gift terugkrijgen van de belasting. Dat kan eenvoudig door uw gift vast te leggen als notariële schenking.

Bij een notariële schenking (ook wel 'periodieke schenking' of 'lijfrenteschenking' genoemd) geeft u jaarlijks een vast bedrag gedurende minimaal vijf jaar. U bepaalt zelf de hoogte van het bedrag. Dit wordt via een akte vastgelegd bij de notaris. Voor u is dit fiscaal zeer aantrekkelijk, want het bedrag is volledig - zonder minimum of maximum - aftrekbaar van uw belastbaar inkomen. Afhankelijk van uw situatie kunt u dus tot de helft van het bedrag terugkrijgen van de fiscus.

Om het voordeel voor u en Stichting Bram inzichtelijk te maken een rekenvoorbeeld:

42%-schijf

Schenking zonder acte

Schenking via notariele acte

Jaarlijkse schenking

€ 200,-

€ 200,-

Teruggave via belastingaftrek.

€ 0,-

€ 84,-

Uw nettoschenking

€ 200,-

€ 116,-

52%-schijf

Schenking zonder akte

Schenking via notariële akte

Jaarlijkse schenking

€ 200,-

€ 200,-

Teruggave via belastingaftrek.

€ 0,-

€ 104,-

Uw nettoschenking

€ 200,-

€ 96,-

Fonds op naam / naamfonds

Een naamfonds is een fonds waarvan u zelf de doelstelling bepaalt, en waarvoor u zelf een naam kiest. Als oprichter van het naamfonds bepaalt u waaraan de steun van het fonds ten goede komt. Dat kunnen allerlei doelstellingen zijn, zoals ondersteuning van muzieklessen, aanschaf van aangepast ontwikkelingsmateriaal, of bijvoorbeeld een bijdrage voor aangepaste uitstapjes. De keus is aan u, zolang de besteding maar past binnen de doelstelling van de SBR. SBR doet verder al het werk, zoals het beheer van het geld, de beoordeling van aankopen en de administratieve afhandeling ervan. Daaraan zijn voor u geen kosten verbonden. U kunt natuurlijk ook samen met anderen een fonds oprichten, een familiefonds bijvoorbeeld. Zo kunt u met een relatief kleine investering uw naam verbinden aan een goed doel.

Het oprichten van een naamfonds

Zowel particulieren als bedrijven en instellingen kunnen een naamfonds oprichten. U kiest zelf de naam van het fonds. Ook het vermogen van het fonds kiest u zelf. Een naamfonds kan worden opgericht met een bedrag vanaf € 10.000. Uw naamfonds is een zichtbaar onderdeel van Stichting Bram. Zowel in het jaarverslag, op de website en in de jaarrekening worden de schenkingen uit de Fondsen van het afgelopen jaar apart vermeld. Ook ontvangt u minimaal eenmaal per jaar een overzicht van alle toekenningen uit uw naamfonds. Het oprichten van een naamfonds kan zowel bij leven als na overlijden. In dit laatste geval bepaalt u in uw testament dat (een deel van) uw vermogen een naamfonds wordt. Uw naam wordt dan, als u dat wilt, na uw overlijden verbonden aan het goede doel dat u hebt gekozen. Als u bij leven een naamfonds opricht, doneert u het vermogen voor het fonds via een notariële akte (ook wel notariële schenking of lijfrente genoemd). Betaling via een notariële akte wordt verspreid over een periode van vijf jaar: ieder jaar betaalt u een vijfde van het bedrag.

Fiscale voordelen van een naamfonds

Wanneer u bij leven een naamfonds opricht, geniet u een belangrijk fiscaal voordeel. U kunt het bedrag namelijk volledig - zonder minimum of maximum - aftrekken van uw belastbaar inkomen. De fiscus betaalt zo dus een derde tot de helft van het vermogen van uw naamfonds. Stichting Bram hoeft over uw schenking geen schenkingsrecht of successierecht te betalen; het volledige bedrag kan dus ten goede komen aan het doel van uw keuze.

doneren ws

Facebooknsgk-logo

Free business joomla templates