HomeOver SBROver Stichting Bram

Over Stichting Bram

Mijn naam is Marjon de Vries. Ik ben 38 jaar en ik heb 9 jaar gewerkt als leerkracht in het reguliere basisonderwijs. Samen met Mark heb ik een zoon, Bram van 8 jaar oud. Zes jaar geleden ben ik gestopt met het werken in het onderwijs om volledig voor Bram te kunnen zorgen. 

Bram is door een zeldzame genetische afwijking meervoudig gehandicapt en heeft een grote algehele ontwikkelingsachterstand. Toch zien wij dat als ouders anders. Natuurlijk zien wij een grote achterstand in vergelijking met zijn leeftijdsgenoten, maar kijken we naar Bram zelf dan zien we een enorme vooruitgang in vergelijking met een jaar geleden. Hij kan niet praten of lopen, maar we kunnen inmiddels wel contact met hem maken en daar op inspelen. Bram kan niet met andere kinderen spelen, maar andere kinderen kunnen wel met hem spelen en daar reageert hij op door een actieve houding aan te nemen en geluiden te maken. 

Toen Bram 3 jaar oud was zijn wij begonnen met een zoektocht naar een geschikte (onderwijs)plek voor hem. Een kinderdagcentrum zou uiteindelijk voor Bram de beste optie zijn. Er zijn veel mooie en goede kinderdagcentra te vinden, maar wij misten op die kinderdagcentra het spontane contact met andere kinderen die niet beperkt zijn. Bram mist op die manier alle geluiden die in een basisschool te horen zijn, het ongedwongen contact met leeftijdsgenoten en het effect dat kinderen op elkaar hebben, namelijk het activeren en stimuleren van elkaar. Wij willen kinderen zoals Bram met een (meervoudige) beperking juist IN de maatschappij en samenleving hebben, tussen leeftijdsgenoten met en zonder een beperking.

Mark Marjon en Bram

Om Bram in de maatschappij te krijgen hebben we hem bewust aangemeld op de reguliere peuterspeelzaal. De leiding stond zeer positief en open tegenover de aanmelding en inmiddels heb ik Bram 2 jaar op peuterspeelzaal Hummeltjeshonk in Ridderkerk zelf kunnen begeleiden. Dit bleek voor alle partijen een nog groter succes dan verwacht. Bram genoot zichtbaar in de klas en werd optimaal gestimuleerd. De andere kinderen en ouders reageerden goed op de komst van Bram in de klas en besteedden er op een positieve manier samen met hun kinderen aandacht aan. Ouders hebben de komst van Bram in de groep als een meerwaarde ervaren. De kinderen zelf hebben Bram verbazingwekkend snel in de groep geaccepteerd en opgenomen. Bram is één van hen en geen uitzondering.

Om deze positieve ontwikkeling verder uit te breiden is het initiatief ontstaan om Stichting Bram Ridderkerk op te richten.

doneren ws

Facebooknsgk-logo

Free business joomla templates