HomeOver SBRIn de mediaStichting Bram verwacht in 2013 wens vervuld

Stichting Bram verwacht in 2013 wens vervuld

02 januari 2013Artikel het Zuiden 2-1-13 website

RIDDERKERK – Een bijzondere klas niet-leerplichtige kinderen met een meervoudige beperking in samenwerking met het reguliere basisonderwijs in Ridderkerk. Het is de wens van Marjon de Vries. En na flink wat inspanningen het afgelopen jaar ziet het er naar uit dat deze wens begin 2013 in vervulling gaat.

"Ons zoontje Bram van vier jaar is meervoudig gehandicapt en heeft en ernstige ontwikkelingsachterstand. Hij kan niet praten of lopen, maar gaat toch gewoon naar peuterspeelzaal Hummeltjesdonk. En dat gaat heel goed! Door de omgang met de andere kinderen op de peuterspeelzaal is hij enorm vooruit gegaan, we kunnen inmiddels goed contact met hem maken." Voor Marjon het bewijs dat een dagopvang voor kinderen zoals Bram prima gehuisvest kan worden onder één dak met het reguliere onderwijs. "Op deze manier kunnen onder andere dagelijks terugkerende contacten plaatsvinden tussen kinderen met en zonder ernstig meervoudige beperkingen om de integratie en acceptatie te realiseren van deze groep bijzondere kinderen", verklaart ze.

"We hebben gemerkt dat het omgaan met kinderen met een ernstige beperking ook goed voor de sociale ontwikkeling van andere kinderen is. Ze leren anderen te helpen en zien dat niet iedereen hetzelfde is." Inmiddels heeft Marjon in obs de Botter in Drievliet een enthousiaste bondgenoot gevonden, die heeft aangegeven graag met SBR te willen samenwerken.

"Het ziet er naar uit dat we een plek hebben gevonden in het voormalige schoolgebouw van CBS de Ark aan de Voorn dat grenst aan het gebouw van De Botter. De samenwerking houdt in dat er op gezette momenten interactie tussen de kinderen van Stichting Bram Ridderkerk en de basisschool kinderen plaatsvindt. We zullen starten met een groep van kinderen in de leeftijd van 4 tot 6 jaar.

Er zijn inmiddels drie andere kinderen aangemeld door ouders die hun kinderen graag in een stimulerende omgeving opgevangen zien worden waarbij het spontane contact met andere kinderen centraal staat." Marjon geeft aan dat er nog meer plaats is voor andere kinderen en hoopt door meer bekendheid te geven aan Stichting Bram meer ouders in Ridderkerk te bereiken. "Ik kan me voorstellen dat ook andere ouders van kinderen met een meervoudige beperking net als wij voor Bram een school in de buurt zoeken."

Momenteel is Marjon druk bezig met de inrichting van het lokaal. "Het lokaal moet voldoen aan andere eisen dan een gewoon schoollokaal. Zo moeten er twee nooduitgangen komen, een keuken en een toilet direct naast de ruimte waar de kinderen verblijven", legt Marjon uit. Daarnaast is ze bezig met het uitzoeken van het materiaal. "Per kind kijken we welke ontwikkelingsmaterialen en welke hulpmiddelen geschikt en nodig zijn."

Via subsidieaanvraag en sponsoring hoopt Marjon - die momenteel vrijwillig als directeur voor Stichting Bram werkt - alles bij elkaar te krijgen. "We hebben met verschillende acties al veel zelf voor elkaar gekregen en worden ook gesteund door verschillende bedrijven en organisaties. Maar alle hulp is nog steeds welkom zodat kinderen zoals Bram gewoon in de maatschappij kunnen opgroeien." Meer informatie vind je op www.stichting-bram.nl.

Klik hier om het originele artikel te lezen.

 

 

doneren ws

Facebooknsgk-logo

Free business joomla templates