Ridderkerkse kroonappel

Ridderkerkse kroonappel

RIDDERKERK - Het Oranje Fonds is op zoek naar het beste sociale idee van Nederland, als cadeau aan prins Willem-Alexander en prinses Maxima.

Het Oranje Fonds roept maatschappelijke organisaties op om sociale initiatieven aan te melden. Deze projecten krijgen de naam 'Kroonappels'. Het gaat om organisaties of initiatieven die een bijzondere bijdrage leveren voor de jeugd, de buurt of 'de helpende hand' bieden'. Initiatieven kunnen zich nog aanmelden tot 8 maart via www.kroonappels.nl. Voor de landelijke winnaars (op 18 april bekend) is 50.000 euro beschikbaar. Stichting Bram Ridderkerk is als Kroonappel aangemeld. Stemmen op SBR kan op 15, 16 en 17 maart via de link: stem op SBR!

SBR is een bijzondere klas niet-leerplichtige kinderen met een meervoudige beperking in samenwerking met het reguliere basisonderwijs in Ridderkerk. Op die manier kunnen onder andere dagelijks terugkerende contacten plaatsvinden tussen kinderen met en zonder ernstig meervoudige beperkingen om de integratie en acceptatie te realiseren van deze groep bijzondere kinderen. Door kinderen met en zonder beperkingen dagelijks bij elkaar te laten zijn wordt de vervreemding minder. Ouders van kinderen met een beperking zullen met hun kind minder nagestaard worden als hun kind ook daar naar school gaat. SBR moet winnen omdat deze stichting de integratie en acceptatie van kinderen met een meervoudige beperking bevordert.