SAMENWERKINGSPARTNERS

Uit de praktijk is gebleken dat de unieke en intensieve werkwijze van Stichting Bram bijdraagt aan de ontwikkeling en het welbevinden van zowel de kinderen met een beperking als van de kinderen zonder een beperking. 
Dit is het resultaat van een bevlogen en professioneel team en de intensieve samenwerking met onder andere ouders, therapeuten, specialisten, OBS de Botter, het Gemini College en de LeerOnderneming, Samenwerkingsverbanden RiBA en KoersVO, de gemeenten Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard en de betrokken Jeugd- en Gezinsteams.

Onze partners

Stichting OZHW (sinds 2013)
De kinderen van Stichting Bram komen dagelijks in contact met de kinderen van OBS de Botter. Dit kunnen dagelijkse contacten zijn die spontaan ontstaan, maar ook contacten die voorafgaand door Stichting Bram en OBS de Botter zijn afgesproken. Met ingang van 1 september 2022 zal deze samenwerking woorden uitgebreid naar het voortgezet onderwijs door aan te sluiten bij de LeerOnderneming op het Gemini College in Ridderkerk. Op deze manier wordt onder andere de integratie en acceptatie van kinderen met een beperking optimaal gerealiseerd.

Samenwerkingsverbanden RiBA en KoersVO
Dankzij een intensieve samenwerking met beide samenwerkingsverbanden kan het onderwijs bij via Stichting Bram worden vormgegeven en uitgevoerd.

Revalidatie Centrum Rijndam

Tweemaal per jaar komt de revalidatie arts van Rijndam bij Stichting Bram om ouders te woord te staan en de vorderingen van de kinderen te bespreken.

Gemeenten Barendrecht – Albrandswaard - Ridderkerk
Sinds 01-01-2015 is Stichting Bram Ridderkerk aanbesteed bij de gemeenten Barendrecht – Albrandswaard – Ridderkerk en leveren wij zorg en begeleiding op basis van Zorg in Natura (ZIN) conform de Jeugdwet.

 

Stichting Bram is op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die affiniteit met de doelgroep hebben en graag bij ons in de klas willen komen helpen.
Wilt u met uw bedrijf iets doen voor de kinderen van Stichting Bram? Uiteraard kan dat! Stichting Bram is voor haar werk afhankelijk van giften. Uw gift is voor ons dus zeer waardevol.
Wat geweldig dat u Stichting Bram wilt steunen!

Wat doen wij?

Ieder kind wil naar school. Ook als je niet-leerplichtig bent door een (ernstig) meervoudige beperking. Stichting Bram runt een bijzondere klas in een reguliere basisschool in Ridderkerk.

Stichting Bram Ridderkerk

T: 06 - 28 78 58 60
E: info@stichting-bram.nl

 

Algemene voorwaarden
Privacyverklaring

© 2018 Stichting Bram.
Website door Djen Design