Kinderen met en zonder beperking

samen naar school!

STICHTING BRAM

Stichting Bram biedt zorg, begeleiding én onderwijs op maat aan kinderen met een (ernstig) meervoudige beperking in de leeftijd vanaf 3 jaar. De kinderen van Stichting Bram werken, spelen en leren intensief samen met de kinderen van OBS de Botter en vanaf 1 september 2022 ook met de leerlingen van de LeerOnderneming binnen het Gemini College. Het is een unieke samenwerkingsvorm in Ridderkerk, waarbij zorg en onderwijs met elkaar samengaan.

Naast het bieden van meer ontwikkelmogelijkheden voor deze kinderen is Stichting Bram ook gestart vanuit de inclusiegedachte. De achterliggende visie is dat als kinderen met en zonder beperkingen dagelijks bij elkaar zijn op een school in hun eigen woonomgeving, de kinderen samen kunnen opgroeien en de vervreemding van kinderen met een beperking minder wordt. Integratie en acceptatie worden op deze wijze van jongs af aan al gerealiseerd.

Stichting Bram heeft momenteel 2 groepen genaamd “de Optimist” en “de Klipper” binnen reguliere basisschool de Botter:

1. Groep de Optimist: Deze groep bestaat dagelijks uit 3 medewerkers (leerkracht, onderwijsassistent en persoonlijk begeleider) en biedt zorg, begeleiding en onderwijs aan 6 leerlingen in de leeftijd van 3 – 6 jaar vanuit de cao Gehandicaptenzorg en Primair Onderwijs.

2. Groep de Klipper: Deze groep bestaat dagelijks uit 3 medewerkers (leerkracht, onderwijsassistent en persoonlijk begeleider) en biedt zorg, begeleiding en onderwijs aan 6 leerlingen in de leeftijd van 6 - 10 jaar vanuit de cao Gehandicaptenzorg en Primair Onderwijs.

Voortgezet onderwijs:
Sinds september 2022 is Stichting Bram gestart met een nieuwe groep, "de Sloep", voor de oudere kinderen (vanaf 10 jaar) binnen het voortgezet onderwijs. Ook deze groep bestaat dagelijks uit 3 medewerkers (leerkracht, onderwijsassistent en persoonlijk begeleider) en biedt zorg, begeleiding en onderwijs aan maximaal 6 leerlingen. Vanuit deze groep wordt er samengewerkt met de LeerOnderneming (10 - 14 onderwijs) binnen het reguliere voortgezet onderwijs van het Gemini College in Ridderkerk.

Dit is het resultaat van een unieke en intensieve samenwerking tussen Stichting Bram, OBS de Botter en het Gemini College (onderdeel van OZHW voor po en vo), Samenwerkingsverbanden RiBA en KoersVO, en de BAR-gemeenten. 

Image

ONZE WERKWIJZE

Binnen Stichting Bram krijgt ieder kind de ruimte om zich te ontwikkelen.
Door de kleine groepen met een maximale bezetting aan goed geschoolde en enthousiaste personeelsleden, therapeuten, stagiaires en vrijwilligers krijgt ieder kind de tijd, zorg en begeleiding die hij/zij nodig heeft om tot ontwikkeling te komen. 

SAMENWERKING obs de Botter & de LeerOnderneming

De kinderen van Stichting Bram, OBS de Botter en de LeerOnderneming hebben baat bij deze werkwijze, ze leren van elkaar en hebben bovenal ontzettend veel plezier samen. 
Er ontstaan dagelijks terugkerende contacten tussen de kinderen met en zonder een  beperking waardoor de integratie en acceptatie van kinderen met een beperking sneller wordt gerealiseerd.

Kinderen zonder beperking realiseren zich dat er kinderen zijn die anders zijn dan zij, maar er wel gewoon bij horen. De kinderen leren hierdoor omgaan met verschillen en anders kijken naar mensen/kinderen met een beperking. Het gevoel van sociale participatie wordt op deze manier al bij jonge kinderen gestimuleerd.

OBS De Botter
Stichting Bram is op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die affiniteit met de doelgroep hebben en graag bij ons in de klas willen komen helpen.
Wilt u met uw bedrijf iets doen voor de kinderen van Stichting Bram? Uiteraard kan dat! Stichting Bram is voor haar werk afhankelijk van giften. Uw gift is voor ons dus zeer waardevol.
Wat geweldig dat u Stichting Bram wilt steunen!

Wat doen wij?

Ieder kind wil naar school. Ook als je niet-leerplichtig bent door een (ernstig) meervoudige beperking. Stichting Bram runt een bijzondere klas in een reguliere basisschool in Ridderkerk.

Stichting Bram Ridderkerk

T: 06 - 28 78 58 60
E: info@stichting-bram.nl

 

Algemene voorwaarden
Privacyverklaring

© 2018 Stichting Bram.
Website door Djen Design