VOOR WIE IS STICHTING BRAM?

De klassen van Stichting Bram bestaan uit kinderen met een meervoudige beperking (MB) en kinderen met een ernstige meervoudige beperking (EMB) die in één van de BAR-gemeenten (Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk) woonachtig zijn. Voor alle kinderen geldt dat zij ten tijde van de aanmelding een kalenderleeftijd hebben vanaf minimaal 3 jaar.

De kinderen dienen in het bezit te zijn van een passende indicatie waarvoor financiering is gegarandeerd. Voor plaatsing dienen de kinderen toestemming te hebben verkregen van de Plaatsingscommissie. Onder alle omstandigheden is de beslissing vanuit de Plaatsingscommissie bindend.
 
De kinderen staan open voor het contact met de kinderen en leerkrachten van de reguliere basisschool en zijn in staat om, onder begeleiding, meerdere keren per week een basisschool-klas te bezoeken.

Er kan bij plaatsing geen sprake zijn van een gedragsstoornis die kan leiden tot onveilige situaties voor het kind zelf en/of zijn omgeving. 

Omdat Stichting Bram niet beschikt over een (kinder)verpleegkundige kunnen kinderen waarbij er medische handelingen op de groep noodzakelijk zijn niet geplaatst worden.

Indien een leerling bij inschrijving een visuele of auditieve beperking heeft, kan na plaatsing begeleiding plaatsvinden met behulp vanuit Bartiméus, Auris of een andere instantie. 

In het kader van het thuisnabij onderwijs-/ zorgarrangement zijn ouders zelf verantwoordelijk voor het vervoer.

AANMELDEN


U kunt voor meer informatie contact opnemen met Marjon de Vries via m.devries@stichting-bram.nl. Na de aanmelding zal de Aanmelding, intake en plaatsingsprocedure van start gaan. 

Stichting Bram is op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die affiniteit met de doelgroep hebben en graag bij ons in de klas willen komen helpen.
Wilt u met uw bedrijf iets doen voor de kinderen van Stichting Bram? Uiteraard kan dat! Stichting Bram is voor haar werk afhankelijk van giften. Uw gift is voor ons dus zeer waardevol.
Wat geweldig dat u Stichting Bram wilt steunen!

Wat doen wij?

Ieder kind wil naar school. Ook als je niet-leerplichtig bent door een (ernstig) meervoudige beperking. Stichting Bram runt een bijzondere klas in een reguliere basisschool in Ridderkerk.

Stichting Bram Ridderkerk

T: 06 - 28 78 58 60
E: info@stichting-bram.nl

 

Algemene voorwaarden
Privacyverklaring

© 2018 Stichting Bram.
Website door Djen Design