VOOR WIE IS STICHTING BRAM?

Samenstelling groepen
Stichting Bram heeft momenteel 2 groepen binnen het primair onderwijs genaamd “de Optimist” en “de Klipper”. Beide groepen zijn onderdeel van OBS de Botter in Ridderkerk en bestaan dagelijks uit 3 medewerkers (leerkracht, onderwijsassistent en persoonlijk begeleider) en bieden zorg, begeleiding en onderwijs aan 6 leerlingen vanuit zowel de cao Gehandicaptenzorg als de cao Primair Onderwijs. 

Sinds september 2022 is Stichting Bram gestart met een nieuwe groep, "de Sloep", voor de oudere kinderen binnen het voortgezet onderwijs. Ook deze groep bestaat dagelijks uit 3 medewerkers (leerkracht, onderwijsassistent en persoonlijk begeleider) en biedt zorg, begeleiding en onderwijs aan 6 leerlingen. Vanuit deze groep wordt er samengewerkt met de LeerOnderneming (10 - 14 onderwijs) binnen het reguliere voortgezet onderwijs van het Gemini College in Ridderkerk.

Voor welke kinderen is Stichting Bram bedoeld:
De groepen van Stichting Bram bestaan uit kinderen die niet (meer) kunnen deelnemen aan het regulier onderwijs. Dit zijn veelal kinderen met een enkelvoudige of meervoudige beperking die in één van de BAR-gemeenten woonachtig zijn. Bij aanmelding voor de VSO-groep van Stichting Bram kan voor de woonplaats mogelijk een uitzondering voor gemaakt worden. Voor alle kinderen geldt dat zij ten tijde van de aanmelding een kalenderleeftijd hebben vanaf minimaal 3 jaar.

In het huidige onderwijssysteem gaat het veelal om kinderen die doorgaans worden doorverwezen naar de volgende vormen van onderwijs/dagbesteding:

  • Cluster 2 onderwijs
  • Cluster 3 onderwijs
  • Mytyl
  • Tyltyl
  • KDC

Voorwaarden:
De kinderen zijn niet in staat (gebleken) om structureel deel te nemen aan het reguliere onderwijs maar staan wel open voor het contact met de kinderen en leerkrachten van de reguliere (basis)school. Zij zijn in staat om, onder begeleiding, meerdere keren per week een (basis)schoolklas te bezoeken. De prikkelrijke omgeving van de (basis)school mag geen belemmering vormen voor de inclusie en de ontwikkeling van het kind.

Overige voorwaarden

  • Indien de kinderen een matige of ernstige verstandelijke beperking hebben waarbij de gedragsproblematiek voorop staat, kunnen zij niet geplaatst worden. Het kan hierbij gaan om kinderen met een complexe vorm van autisme en/of psychiatrische problematiek. Er kan bij plaatsing geen sprake zijn van een gedragsstoornis die kan leiden tot onveilige situaties voor het kind zelf en/of zijn omgeving. Indien dit gedrag zich op een later moment ontwikkeld zal opnieuw bepaald worden of Stichting Bram nog passend is of dat er uitgeweken moet worden naar een andere passende plek.
  • Indien een leerling bij inschrijving een visuele of auditieve beperking heeft, kan plaatsing alleen overwogen worden indien de leerling onder begeleiding is/komt van Bartiméus, Auris of een andere instantie en deze begeleiding ook binnen Stichting Bram kan worden voortgezet.  
  • Omdat Stichting Bram niet beschikt over een jeugdverpleegkundige kunnen kinderen waarbij er medische handelingen op de groep noodzakelijk zijn, in eerste instantie, niet geplaatst worden. Wel kan er worden gekeken of een (wijk)verpleegkundige vanuit een andere organisatie ingezet kan worden.
  • De kinderen dienen in het bezit te zijn van een passende indicatie (Jeugdwet, Wet Langdurige Zorg, Samenwerkingsverband) waarvoor financiering is gegarandeerd. Voor plaatsing dienen de kinderen toestemming te hebben verkregen van de Plaatsingscommissie na doorlopen van de Aanmeld-, intake- en plaatsingsprocedure.
  • In het kader van het thuisnabij onderwijs-/ zorgarrangement zijn ouders zelf verantwoordelijk voor het vervoer van en naar Stichting Bram. 

AANMELDEN


U kunt voor meer informatie contact opnemen met Marjon de Vries via m.devries@stichting-bram.nl. Na de aanmelding zal de Aanmelding, intake en plaatsingsprocedure van start gaan. 

Stichting Bram is op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die affiniteit met de doelgroep hebben en graag bij ons in de klas willen komen helpen.
Wilt u met uw bedrijf iets doen voor de kinderen van Stichting Bram? Uiteraard kan dat! Stichting Bram is voor haar werk afhankelijk van giften. Uw gift is voor ons dus zeer waardevol.
Wat geweldig dat u Stichting Bram wilt steunen!

Wat doen wij?

Ieder kind wil naar school. Ook als je niet-leerplichtig bent door een (ernstig) meervoudige beperking. Stichting Bram runt een bijzondere klas in een reguliere basisschool in Ridderkerk.

Stichting Bram Ridderkerk

T: 06 - 28 78 58 60
E: info@stichting-bram.nl

 

Algemene voorwaarden
Privacyverklaring

© 2018 Stichting Bram.
Website door Djen Design