ANBI

Stichting Bram Ridderkerk is een stichting, die is opgericht op 10 juli 2012 en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55669603.
De stichting bestaat uit een Bestuur en een Raad van Toezicht. Alle leden doen hun werk geheel op vrijwillige basis. Het bestuur heeft een directeur aangesteld die verantwoordelijk is voor de dagelijkse leiding van de stichting. De directeur wordt bezoldigd op basis van inschaling volgens de cao Gehandicaptenzorg.

Stichting Bram is door de belastingdienst erkend als algemeen nut beogende instelling, ANBI, hierdoor zijn giften aan Stichting Bram aftrekbaar van het belastbaar inkomen.

Naam van de instelling
Stichting Bram Ridderkerk

RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer) / fiscaal nummer
851810846

Adres
Voorn 9
2986 JA Ridderkerk

Doelstellingen:

  • Het bieden van een kwalitatief goede en individueel afgestemde ontwikkelingsstimulatie en zorg aan kinderen met (ernstig) meervoudige beperkingen.
  • Het bevorderen van dagelijks terugkerende contacten tussen kinderen met en zonder (ernstig) meervoudige beperkingen.
  • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Om onze doelen te bereiken gaat de stichting onder andere onderstaande activiteiten ontwikkelen:

  • Aanbieden van kwalitatief goede ontwikkelingsstimulatie en zorg aan kinderen met (ernstig) meervoudige beperkingen aan de hand van het gebruik en toepassen van verschillende leerlijnen, binnen een reguliere basisschool.
  • Creëren en aanbieden van zoveel mogelijk verschillende contactmomenten tussen de kinderen met en zonder een beperking.

Functie van de bestuurders
Raad van Toezicht:
Dhr. C.J. Crezee, voorzitter
Dhr. J. Korpershoek, secretaris
Mevr. I. Tuinenburg, aspirant algemeen lid

Raad van Bestuur:
Dhr. H. Dokter, voorzitter
Dhr. R. Annaars penningmeester
Mevr. H. Konings, secretaris
Mevr. H. Koenen, algemeen lid
Dhr. A. Hogendoorn, algemeen lid

Mevr. A. Uittenbogaard - Da Veiga,  algemeen lid

Beloningsbeleid
Raad van Toezicht en Bestuur
De stichting bestaat uit een Raad van Toezicht en een Bestuur. Alle leden doen hun werk geheel op vrijwillige basis. Zij kunnen wel aanspraak maken op een vergoeding voor onkosten, zoals reiskosten. 

Directie
Het bestuur heeft een directeur (mevr. M. de Vries) aangesteld die verantwoordelijk is voor de dagelijkse leiding van de stichting. 

Personeel
Alle medewerkers zijn in loondienst. Het zorgpersoneel wordt beloond volgens de CAO Gehandicaptenzorg. De twee leerkrachten en de onderwijs assistent die verantwoordelijk zijn voor het onderwijs zijn in dienst van OZHW en vallen onder de CAO Primair Onderwijs.

Stagiaires en vrijwilligers
De stagiaires ontvangen indien afgesproken een financiële vergoedingen. Vrijwilligers kunnen een vergoeding krijgen voor reiskosten en andere onkosten.

Stichting Bram is op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die affiniteit met de doelgroep hebben en graag bij ons in de klas willen komen helpen.
Wilt u met uw bedrijf iets doen voor de kinderen van Stichting Bram? Uiteraard kan dat! Stichting Bram is voor haar werk afhankelijk van giften. Uw gift is voor ons dus zeer waardevol.
Wat geweldig dat u Stichting Bram wilt steunen!

Wat doen wij?

Ieder kind wil naar school. Ook als je niet-leerplichtig bent door een (ernstig) meervoudige beperking. Stichting Bram runt een bijzondere klas in een reguliere basisschool in Ridderkerk.

Stichting Bram Ridderkerk

T: 06 - 28 78 58 60
E: info@stichting-bram.nl

 

Algemene voorwaarden
Privacyverklaring

© 2018 Stichting Bram.
Website door Djen Design