Flinke donatie aan de Stichting Bram

Flinke donatie aan de Stichting Bram

Sport en Welzijn ondersteunt graag lokale initiatieven door delen van opbrengsten van haar activiteiten te schenken aan een goed doel. Voor Ridderkerk Beach 2012 is Stichting Bram Ridderkerk gekozen. Een lokaal initiatief vanuit een visie die ervan uitgaat dat mensen met en zonder meervoudige beperkingen samen de maatschappij vormen.

Een visie die uitgaat van de vele mogelijkheden die beperkingen bieden en tegelijkertijd prachtig aansluit bij de visie van SenW: Iedereen kan meedoen. SenW schenkt alle bijdragen van het Open toernooi strandvoetbal op 29 augustus en het Bedrijvenbeachvolleybal op donderdag 30 augustus aan Stichting Bram Ridderkerk (SBR).

Bongenoot
SBR streeft ernaar om per januari 2013 in Ridderkerk te starten met deze groep voor bijzondere kinderen, in de leeftijd van 4 tot 6 jaar. Inmiddels is in OBS De Botter een enthousiaste bondgenoot gevonden, die heeft aangegeven graag met SBR te willen samenwerken. Op deze manier kunnen onder andere dagelijks terugkerende contacten plaatsvinden tussen kinderen met en zonder ernstig meervoudige beperkingen om de integratie en acceptatie te realiseren van deze groep bijzondere kinderen.

Zoektocht
SBR is opgericht door Marjon de Vries. Zij heeft negen jaar gewerkt als leerkracht in het reguliere basisonderwijs in Ridderkerk. Samen met Mark heeft zij een zoon van vier jaar, Bram. Bram is door een zeldzame genetische afwijking meervoudig gehandicapt en heeft een grote algehele ontwikkelingsachterstand. Toen Bram drie jaar was, begonnen zijn ouders met een zoektocht naar een geschikte (onderwijs)plek voor hem. Een kinderdagcentrum zou uiteindelijk voor Bram de beste optie zijn.

Contact
Marjon de Vries: "Er zijn veel mooie en goede kinderdagcentra te vinden, maar wij missen op die kinderdagcentra het spontane en dagelijkse contact met andere kinderen die niet beperkt zijn." SBR biedt kinderen dagelijks en op structurele basis de mogelijkheid om contact te hebben met leeftijdsgenoten. Hiermee wordt het effect bevorderd dat kinderen op elkaar hebben, namelijk het stimuleren en ontwikkelen van elkaar. Marjon de Vries van Stichting Bram Ridderkerk heeft in maart een presentatie gegeven aan ouders over de voorgenomen samenwerking met de Botter.

 

Wat doen wij?

Ieder kind wil naar school. Ook als je niet-leerplichtig bent door een (ernstig) meervoudige beperking. Stichting Bram runt een bijzondere klas in een reguliere basisschool in Ridderkerk.

Stichting Bram Ridderkerk

T: 06 - 28 78 58 60
E: info@stichting-bram.nl

 

Algemene voorwaarden
Privacyverklaring

© 2018 Stichting Bram.
Website door Djen Design