'Ook kinderen zoals Bram horen er gewoon bij.'

'Ook kinderen zoals Bram horen er gewoon bij.'

Kinderen met en zonder beperking samen binnen het reguliere onderwijs. Het is de grote wens van Marjon de Vries.

Om haar meervoudig gehandicapte zoontje Bram van drieënhalf gewoon in de maatschappij te laten opgroeien, richtte ze Stichting Bram Ridderkerk (SBR) op.

“Bram heeft een ernstige ontwikkelingsachterstand, toch zien mijn man Mark en ik dat anders. Natuurlijk zien we een grote achterstand in vergelijking met andere leeftijdsgenoten. Maar kijken we naar Bram zelf dan zien we dat hij in één jaar enorm vooruit is gegaan. Hij kan niet praten of lopen, maar we kunnen inmiddels wel contact met hem maken”, vertelt Marjon. Ze wijt de vooruitgang voor een groot deel aan de omgang met andere kinderen. “Bram gaat twee tot drie ochtenden in de week naar peuterspeelzaal Hummeltjesdonk en dat gaat heel goed! Door het ongedwongen contact met leeftijdsgenoten en het effect dat de andere kinderen op Bram hebben, wordt hij veel meer gestimuleerd dan in een omgeving zonder geluiden die bij kinderen horen.” Volgens de jonge moeder, die zelf negen jaar in het onderwijs heeft gewerkt, gaan de kinderen in de groep heel natuurlijk met Bram om. “We hebben gemerkt dat het omgaan met kinderen met een ernstige beperking ook goed voor de sociale ontwikkeling van andere kinderen is. Ze leren anderen te helpen en zien dat niet iedereen hetzelfde is.” Op het moment dat Bram in de leeftijd kwam dat ouders normaal gesproken op zoek gaan naar een basisschool, zijn Marjon en Mark zich gaan verdiepen in een geschikte plek voor hun zoon. Marjon: “De beste optie op dit moment is een kinderdagcentrum. Een opvang met de nieuwste spullen en materialen en kleine groepen. Het klinkt ideaal, maar niet voor ons. Het spontane contact met andere kinderen ontbreekt. Bovendien willen wij een school in de buurt zodat we Bram zelf kunnen brengen en halen en dat hij niet elke dag met een taxi hoeft te reizen.” En zij zijn niet de enigen die hier zo over denken. “Ik heb andere ouders gesproken die hun kind ook het liefst in een stimulerende omgeving opgevangen zien worden”, aldus Marjon. Inmiddels zijn er vergevorderde gesprekken met de directie van openbare basisschool De Botter. De samenwerking houdt in dat De Botter in Drievliet een lokaal beschikbaar stelt en dat er op gezette momenten interactie tussen de kinderen van Stichting Bram Ridderkerk en de basisschool kinderen plaatsvindt. Marjon: “Ik ben met verschillende partijen om de tafel gaan zitten en iedereen is enthousiast en staat open voor samenwerking. Ik kan alleen maar hopen op groen licht, want ook kinderen zoals Bram horen er gewoon bij!”

Unie-locatie
Het streven van Marjon de Vries is dat de klas van Stichting Bram vanaf 1 januari 2013 van start gaat. Om de klas binnen de school De Botter op te richten, streeft De Botter naar één locatie. Momenteel bestaat de school uit twee gebouwen, maar omdat de CBS de Ark vanaf volgend schooljaar uit het aangrenzende gebouw aan de Voorn vertrekt, is het mogelijk om een unie-locatie te creëren. De Botter is hierover in gesprek met de gemeente omdat de kinderen van Stichting Bram niet constant heen en weer kunnen worden vervoerd.

Woensdag 14 maart 2012 - Het Zuiden

Klik hier om het originele artikel te lezen

Wat doen wij?

Ieder kind wil naar school. Ook als je niet-leerplichtig bent door een (ernstig) meervoudige beperking. Stichting Bram runt een bijzondere klas in een reguliere basisschool in Ridderkerk.

Stichting Bram Ridderkerk

T: 06 - 28 78 58 60
E: info@stichting-bram.nl

 

Algemene voorwaarden
Privacyverklaring

© 2018 Stichting Bram.
Website door Djen Design